Kredyty dla firm Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Wyszukamy dogodny kredyt dla Twojej firmy, dopełnimy wszelkich niezbędnych formalności, będziemy czuwać nad warunkami postawionymi przez bank na czas spłaty kredytu, a wszystko to dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa.

Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu.

Kredyt obrotowy

Udzielany na określony cel związany z pokryciem bieżących wydatków, takich jak: zaopatrzenie, sprzedaż, świadczenie usług, wypłata wynagrodzeń lub rozliczenia z kontrahentem lub w przypadku kredytu odnawialnego może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie konkretnych inwestycji na podstawie sporządzonego biznesplanu.

Kredyt na realizację kontraktu z JST/JSP

Przeznaczony dla firm startujących w przetargach na wykonanie usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST) lub jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa (JSP). Firma wygrywająca przetarg może zaciągnąć kredyt do 70% wartości wykonania usługi. Jedynym zabezpieczeniem jest cesja z kontraktu podpisanego z JST/JSP. Nie są potrzebne żadne dokumenty finansowe firmy - wystarczy tylko oświadczenie o osiąganych dochodach. Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest szybko – do 48 godzin. Przedsiębiorca posiadający kontrakt zawarty z ww. jednostkami może otrzymać środki już w trakcie jego realizacji, zanim nastąpi końcowe rozliczenie ze zleceniodawcą.

Istotne informacje:

  • Finansowanie do 70% wartości kontraktu netto (min. 50.000 PLN)
  • Okres kredytowania od 3 do 24 miesięcy
  • Karencja w spłacie kredytu – regulowanie wyłącznie odsetek
  • Wysokość rat i termin ich płatności ustalane według harmonogramu kontraktu
  • Brak rozliczania przeznaczenia uzyskanych środków finansowych
  • Waluta kredytu: PLN

Korzyści dla Kredytobiorcy:

  • Płynna realizacja zadań wynikająca z kontraktu
  • Możliwość równoległego wykonywania kilku kontraktów
  • Poprawa konkurencyjności firmy w kolejnych przetargach

Kredyt FAQ

Przyrzeczenie banku, że po spełnieniu określonych warunków podmiot otrzyma kredyt w danej wysokości. Promesa określa cel kredytowania oraz parametry kredytu. Idealny produkt dla firm ubiegających się o dotację unijną – możliwość wykazania wymaganego montażu finansowego dla instytucji wdrażającej dotyczącego realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE.

Leasing

Łatwy dostęp do finansowania środków transportu, maszyn, urządzeń, wyposażenia firmy przy minimum formalności .Leasing poprawia płynność finansową, daje korzyści podatkowe, nie wpływa na zdolność kredytową firmy.

Factoring

Rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Nasza oferta

Kontakt

Eska Finanse Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 1/1 (Hotel Warmiński)
10-442 Olsztyn
tel. (89) 651 28 79, biuro@eskafinanse.pl

Tworzymy zespół fachowców, dla których praca w finansach to nie tylko zawód, ale również pasja.
Będziemy czuwać nad Twoimi finansami w sposób ciągły, zapewniając Ci komfort i bezpieczeństwo.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Czym jesteś zainteresowany?

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetworzenie danych osobowych tylko i wyłącznie w celu przedstawienia oferty firmy Eska Finanse Sp. z o.o.